Tilskudd til toppidrettsutøvere i verdensklasse

Enkeltutøvere fra Østfold, som er blant verdens beste i sin idrett, kan få sponsoravtale med Østfold fylkeskommune med inntil kr 100.000. Det vurderes to utøvere pr år. Søknadsfristen for 2020 er 26. mai.

Løper i startblokk - Klikk for stort bilde Shutterstock

Krav til prestasjon er blant annet medalje i Olympiske leker eller Paralympics, eventuelt særdeles gode resultater i VM/EM og verdenscup, eller at utøverne gjennom god resultatutvikling i internasjonale mesterskap og konkurranser viser at muligheten for å nå verdenstoppen i sin idrett er stor.

Slik søker du

Skriftlig søknad sendes til Olympiatoppen Øst, ved Erling Strand, epost: erling.strand@olympiatoppen.no

Søknaden må inneholde:

 1. Oppnådde resultater sett opp mot de gitte kriterier.
 2. Fremtidig målsetting - mesterskap
 3. Tenkt bruk av ressurser og hvordan dette skal underbygge målsettingen med kostnadsoverslag.
 4. Referanser med kontaktinformasjon

  Kriterier for søknaden

  Som en faglig instans, til å gi komiteen råd og innspill, benyttes Olympiatoppen Øst. Olympiatoppen Øst vurderer aktuelle kandidater, både etter innspill fra hele regionen og etter eget initiativ. Disse kandidatene gis en eventuell anbefaling, basert på følgende kriterier:

  Generelle retningslinjer

  1. Utøver må være boende i Østfold og ha sin toppidrettssatsning i Østfold / Utøver må opprinnelig være fra Østfold, men kan være boende andre steder i form av sin satsning
  2. Utøver må være en god ambassadør og rollemodell for Østfold og unge utøvere gjennom å fremvise gode holdninger som idrettsutøver

  Krav til prestasjon (et av de tre alternativer må kunne dekkes)

  1. Medalje i olympiske leker (OL) eller Paralympics, eventuelt plassering blant de tre beste i verdenscup sammenlagt i olympiske eller paralympiske idretter. Alternativt toppresultater i OL, Paralympics, VM, i spesielle tilfeller EM, og/eller konkurranser på tilsvarende nivå.
  2. Sterke plasseringer i OL, Paralympics og VM, særdeles gode resultater i EM og verdenscup, eller i konkurranser på tilsvarende nivå.
  3. For utøvere som gjennom god resultatutvikling i internasjonale mesterskap og konkurranser viser at muligheten for å nå verdenstoppen i sin idrett er stor. Stipend / støtte kan gis inn mot en konkret satsning mot et større mesterskap som OL/ Paralympics, VM og EM.

  Om sponsorordningen

  Sponsoratet skal bidra til å gi økonomiske forutsetninger til at utøvere fra Østfold (inkludert "Unge utøvere") skal kunne utvikle seg til å bli best i verden. 

  Det skal utarbeides en avtale som viser hvordan Østfold fylkeskommune synliggjøres.

  Sponsoratet dekkes av samme tilskuddsordning som "Tilskudd til større arrangementer som profilerer Østfold"

  Kontaktpersoner

  • For generelle spørsmål om ordningen: fylkeskommunens rådgiver Stein Cato Røsnæs, telefon 478 24 811, epost: steros1@ostfoldfk.no
  • For spørsmål om søknaden og utvalgskriterier kontakt: Erling Strand, telefon 48145533, epost: erling.strand@olympiatoppen.no