Grafisk profil - vår felles visuelle identitet

Østfold fylkeskommune har et vidt spekter av virksomheter. For at vi skal fremstå som én samlet, helhetlig organisasjon har vi en felles visuell og grafisk identitet.

Den visuelle identiteten består av grafiske designelementer som logo, farger, typografi, grafikk og bilder. Bruken av designmanualen skal bygge på universell utforming, og den grafiske profilen skal gi rom for fleksibilitet og mangfold innenfor klare felles rammer. Den skal være motiverende å bruke og enkel å følge. 

Alle grafiske designere, trykkerier og andre kommunikasjonsaktører som utarbeider grafisk materiell for Østfold fylkeskommune og underliggende virksomheter, skal forholde seg til retningslinjene og reglene, slik at vi fremstår som en helhetlig virksomhet på alle flater.

 

Klikk for stort bilde

Grunnelementer og maler i profilen

Kontakt

Tone Elisabeth Navestad Stenbek
E-post
Mobil 970 18 337