Tannpleier

Sarpsborg tannklinikk søker tannpleier i 100% stilling.  

Arbeidssted

Sarpsborg tannklinikk.

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Vi søker medarbeider med gode samarbeidsevner og som fungerer godt i team. Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til klinikksjef Fredrik Åman, mobiltelefon 41 28 39 01. Søkere bes bruke vårt elektroniske søknadsskjema som ligger på fylkeskommunens hjemmeside: www.ostfoldfk.no.

Merk søknaden med ID 2639 Attester, vitnemål og autorisasjonspapirer må fremlegges ved eventuelt intervju. Viser for øvrig til generell informasjon om ledige stillinger som ligger på fylkeskommunens internettsider.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

24.november 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2639

Om virksomheten

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter. Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 10 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres fra dagens 10 til 6 klinikker innen 2023. Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap. Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus. For å nå våre mål har Tannhelsetjenesten inngått skriftlige samarbeidsavtaler med aktører innen helse og velferd.

Kontakt

Fredrik Åman
E-post
Mobil 412 83 901