Tannpleier

100 % fast tannpleierstilling på Moss tannklinikk blir ledig fra årsskiftet. Klinikken er nybygget og moderne.

Arbeidssted

Moss tannklinikk.

Type ansettelse

100% fast.

Mer om stillingen

Vi søker medarbeider med gode samarbeidsevner og som fungerer godt i team. Utadrettet arbeid utenfor klinikken er en viktig del av oppgavene og erfaring fra dette sammen med evne til selvstendighet og effektivitet blir vektlagt. Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Søkere bes bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Attester, vitnemål og autorisasjonspapirer må fremlegges ved eventuelt intervju. Viser for øvrig til generell informasjon om ledige stillinger som ligger på fylkeskommunens internettsider. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

17. november 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2637

Om virksomheten

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter. Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 10 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres fra dagens 10 til 6 klinikker innen 2023. Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap. Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus. For å nå våre mål har Tannhelsetjenesten inngått skriftlige samarbeidsavtaler med aktører innen helse og velferd.

Kontakt

Sunniva Kase
E-post
Telefon 69 11 77 61
Mobil 936 22 140