Tannhelsesekretær

Tannhelse-/helsesekretær til resepsjon, spesialisttannklinikk og TOO prosjekt, hos Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).

Arbeidssted

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).

Type ansettelse

Tre 100% faste stillinger.

Mer om stillingen

Den pasientrettede virksomheten ved TkØ øker og vi søker etter erfaren tannhelse-/helsefagarbeider eller annet helsepersonell med relevant bakgrunn til TkØs resepsjon, spesialisttannklinikk og vårt TOO team. TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi/sterk tannbehandlingsskrekk. Ved spesialistklinikken har vi spesialiteter innen: pedodonti, periodonti, oral kirurgi og oral medisin, maxillofacial kirurgi, kjeveortopedi, protetikk og bittfysiologi og endodonti.

Vi søker kvalifiserte personer til å fylle disse stillingene:

  • resepsjonist (100 % stilling)
  • tannhelse-/helsesekretær til spesialistklinikk (100 %)
  • tannhelse-/helsesekretær til TOO teamet (100%)

Oppgavene vil være resepsjonstjeneste, assistere tannlegespesialistene, dekontaminering, pasientadministrasjon, deltagelse i undervisning/kursgivning og bidra i utviklingen av TkØ.

Vi vektlegger autorisasjon som helsepersonell, relevant klinisk erfaring, interesse for tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet, gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig og effektivt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes i henhold til reglene i Hovedtariffavtalen. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer. Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Mer om TkØ, se www.tkost.no

For å søke på stillingen må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist

17. november 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2638

Om virksomheten

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et interkommunalt samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. TkØ har følgende kjerneoppgaver: spesialistbehandling, forskning, fagutvikling og kompetanseheving. Det er i dag ca. 40 medarbeidere knyttet til senteret. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune, som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Kontakt

Jon Sudbø
E-post
Telefon 23 69 39 30
Mobil 924 16 375
Hilde Vogt Toven
E-post
Telefon 23 69 39 21
Mobil 932 93 446