Tannhelsesekretær

Vi søker tannhelsesekretær til en 100 % fast stilling på Askim tannklinikk. Klinikken er nybygget og moderne.

Arbeidssted

Askim tannklinikk

Type ansettelse

100% fast.

Mer om stillingen

Ønskede kvalifikasjoner: Foruten autorisasjon som tannhelsesekretær er gode samarbeidsegenskaper, evne til selvstendighet og effektivitet viktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes i henhold til reglene i Hovedtariffavtalen. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer. Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk. Lønn etter avtale. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og avtaleverk.

Søkere bes bruke vårt elektroniske søknadsskjema. Viser for øvrig til generell informasjon om ledige stillinger som ligger på fylkeskommunens internettsider. Søkerne vil få tilsendt brev om at søknad er mottatt når søkefristen er utløpt og når stillingen er besatt.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Søknadsfrist

17.november 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2636

Om virksomheten

Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter. Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 10 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres fra dagens 10 til 6 klinikker innen 2023. Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap. Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus. For å nå våre mål har Tannhelsetjenesten inngått samarbeidsavtaler med andre aktører innen helse og velferd.

Kontakt

Birgit Bastesen
E-post
Telefon 69 11 77 70
Mobil 977 23 848