Prosjektleder veglys/elektro

Viken viser vei - vil du være med på veien? Ledig stilling som prosjektleder innen veglys/elektro.

Klikk for stort bilde  
 

Arbeidssted

Arbeidssted Oslo eller etter nærmere avtale. Seksjon Nord (Romerike, Jevnaker, Lunner).

Type ansettelse

100% fast stilling.

Mer om stillingen

Arbeidsoppgaver:

 • Utlysing av veglyskontrakter og elektrokontrakter for veg i dagen
 • Oppfølging av entreprenør og gjennomføring av byggemøter
 • Ansvar for å rapportere HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi.
 • Som byggeleder er du i tillegg HMS-koordinator for kontrakten.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år
 • Lang erfaring og allsidig praksis kan kompensere for formell utdanning
 • Du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy.
 • Tilgang til egen bil er ønskelig.
 • Du må ha førerkort klasse B
 • Det ønskelig med erfaring fra byggeledelse innen elektrofaget.

Egenskaper:

 • Du arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • Du er løsningsorientert og som har god gjennomføringsevne. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi ber interesserte søkere om å benytte vårt standardiserte, elektroniske søknadsskjema.
Stillingen er merket med ID-2648, som er tilgjengelige på våre hjemmesider www.ostfoldfk.no

Seksjonsleder Marita Birkeland, telefon 48254266, kan kontaktes for ytterligere opplysninger om stillingene.

Søknadsfrist

21.november 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2648

Om virksomheten

Stortinget har besluttet at fylkeskommunene skal overta fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene framover.

Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner skal fra 1. januar 2020 danne Viken fylkeskommune, med bakgrunn i Stortingets vedtak om ny regioninndeling. Samlet vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere og bli den fremste utviklingsaktøren og den mest tverrfaglige kompetansebedriften i regionen, med godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling.

Som ansatt i Viken får du mulighet til å være med på å bygge opp en ny organisasjon og ha stor grad av påvirkning på å utarbeide gode arbeidsprosesser. Viken ønsker medarbeidere som deler kunnskap og ønsker å jobbe tverrfaglig, både internt på avdelingen, men også mot andre avdelinger i Vikenorganisasjonen. Du får påvirke samfunnsutviklingen, og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer og vil gi deg viktige oppgaver med mye ansvar.

I Viken fylkeskommune vil du få utfordrende arbeidsoppgaver i gode arbeidsmiljøer som legger vekt på tverrfaglig samarbeid. I Viken fylkeskommune er våre verdier raus, nytenkende og samskapende. Vi ønsker det velkommen som søker og ser fram til å få flere kollegaer som vil bidra i vårt fellesskap.

 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale 
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsordninger

Rådsområde Infrastruktur
er organisert i 5 avdelinger med ansvar og oppgaver innenfor: Mobilitet, vei, veipakker, kollektivtransport, luftfart-/infrastruktur, sjøtransport/ferge/havn og bredbånd.

Avdeling for drift og vedlikehold
er organisert i 3 geografiske regioner på seksjonsnivå. Seksjon Vest (Buskerud, Asker, Bærum, Svelvik) med kontorer i Drammen, Hønefoss, Uvdal. Seksjon Nord (Romerike, Jevnaker, Lunner) med kontorer i Oslo, seksjon Sør (Østfold, Follo) med kontorer i Moss.