HR - konsulent

Glemmen videregående skole søker etter HR-konsulent (lønn).

Arbeidssted

Glemmen videregående skole, Fredrikstad

Type ansettelse

100 % fast stilling

Mer om stillingen

Arbeidsoppgaver:

 • lønns- og fraværsregistrering·
 • kontroll, avstemming og rapportering·
 • ajourhold av lønns- og personalopplysninger
 • innmelding, registrering og oppfølgning knyttet til nye arbeidsavtaler
 • kontakt og samarbeid med Viken pensjonskasse og Statens pensjonskasse
 • rådgivning og veiledning knyttet til lønn, pensjon osv.


Vi ønsker en HR-konsulent (lønn) som har:

 • tre års relevant høyere utdanning (solid erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning)
 • god kompetanse innenfor lønns- og personalområde
 • god orden og serviceinnstilling
 • evne til samarbeid og samtidig trives med å jobbe selvstendig
 • alminnelig gode datakunnskaper og kompetanse i arbeid med lønnssystem
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne


Overgangen til Viken fylkeskommune 01.01.2020 kan medføre endringer i systemer og arbeidsoppgaver. Den som tilsettes må derfor være fleksibel og like å jobbe i en organisasjon i endring.

Vi legger stor vekt på positiv innstilling, engasjement og arbeidsglede.

Søknadsfrist

20.november 2019

Søknadsskjema

Søknadsskjema

ID

2640

Om virksomheten

For mer informasjon om Glemmen videregående skole se:

https://glemmen.vgs.no/

www.facebook.com/glemmenvgs

Kontakt

Anita Rismoen
E-post
Telefon 69 95 56 05
Mobil 468 89 062