Fagskolen i Østfold har behov for å knytte til oss en lærerressurs innen fagfeltet BIM for skoleåret 2019/2020. Hovedarbeidsoppgaven er undervisning i BIM, konstruksjon / installasjon, med tilhørende for- og etterarbeid, samt å bidra i utviklingsarbeid av nytt studietilbud innen BIM-anlegg. Arbeidsomfanget er beregnet til 100 %.

 Ved Halden videregående skole er det ledig 100% fast stilling som vaktmester med tiltredelse 01.01.2020.

En av våre dyktige faglærere på bygg skal gå av med pensjon og vi trenger hans arvtager.

Hovedarbeidsoppgaven er undervisning i byggrelaterte fag med hovedvekt på konstruksjonsfag, med tilhørende for- og etterarbeid. Arbeidsomfanget er beregnet til 100 %, men dersom det kun er relevant å jobbe i en deltidsstilling hos, oss vil det også kunne vurderes.

 

Ved Halden videregående skole er det ledig 100% vikarstilling innen utdanningsprogram for idrettsfag og kroppsøving for perioden 01.01.2020 til 15.05.2020 med mulighet for forlengelse. Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt skolemiljø og arbeidsmiljø hvor faglig og pedagogisk samarbeid vektlegges. 

 

 

 Avdeling for norsk og samfunnsfag ved Mysen videregående skole søker tilkallingsvikarer.

Ledig undervisningsstilling ved Malakoff videregående skole. Ca 70% undervisningsstilling, vikariat innenfor helse- og oppvekstfag fra januar 2020 med undervisning på programområde helsearbeiderfag.

Borg videregående skole søker fagleder innenfor bygg- og anleggsteknikk.

 

Moss tannklinikk søker tannhelsesekretær til et 100 % vikariat. Klinikken er nybygget og moderne.

Digitaliseringsavdelingen søker enhetsleder for Arkivforvaltning, plassert i seksjon Informasjonsforvaltning. Enhetsleder Arkivforvaltning skal lede en enhet som har ansvar for å forvalte, videreutvikle og gi råd på arkiv-/dokumentområdet og tilhørende fagprosesser. I dette ligger blant annet å utarbeide og forvalte retningslinjer og rutiner for arkivering og dokumenthåndtering i fylkeskommunen, utvikling av god arkivpraksis, fagansvar ved anskaffelser som berører arkivspørsmål, kvalitetssikring, høringsinstans ved arkivfaglige/informasjonsfaglige spørsmål etc. Enheten er videre ansvarlig for å sikre løsninger for bevaring av data (depot). Enhetslederen vil ha fag- og personalansvar for sin enhet og rapportere til seksjonsleder Informasjonsforvaltning.

Digitaliseringsavdelingen i Viken fylkeskommune søker seksjonsleder for Informasjonsforvaltning. Seksjonslederen skal lede en seksjon bestående av fagområdene informasjonsforvaltning, arkivforvaltning og arkitektur, og vil være med å bygge opp seksjonen og fagområdet, sammen med øvrige ansatte og ledere. Lederen vil ha fag- og personalansvar for sin seksjon, rapportere til digitaliseringsdirektør og inngå i digitaliseringsdirektørens ledergruppe.