Vera (14) stiller spørsmålet: - Hva er fylkeskommunen?

Nå som jeg er en niendeklassing var det på tide at jeg skulle ta et lite skritt inn i arbeidslivet og få litt praksis for å finne ut hvordan det er å jobbe i samfunnet vårt. Jeg fikk da muligheten til å få et innblikk i hvordan det er å jobbe i Østfold fylkeskommune, men hva er egentlig fylkeskommunen?

Vera (14) har hatt praksis hos Østfold fylkeskommune. - Klikk for stort bildeVera (14) har hatt praksis hos Østfold fylkeskommune. Næringsrådgiver Trine Moe, var en av de hun snakket med.

Hva er fylkeskommunen?

Fylkeskommunen har ansvar for Østfolds videregående skoler, tannhelse, busstilbud og næringsutvikling. I tillegg til samferdsel, kultur, og bevaringen av Østfolds historie og kulturminner, jobber fylkeskommunen også med Østfolds klima og miljø og internasjonalt samarbeid.

Fylkeskommunen har et budsjett på 3 milliarder kroner per år, og politikerne bestemmer hvor pengene skal bli brukt og hvor mye. Fylkeskommunens viktigste oppgave er videregående opplæring. Østfold har 11 videregående skoler og 10 000 elever som fylkeskommunen har ansvar for.

Klikk for stort bildeMøte i fellesnemnda for Viken. Vera Rosnes Jeg har spurt Simen Nord, gruppeleder for Høyre i fylkestinget, på hvilke områder er fylkeskommunen spesielt opptatt av at ungdom skal bli hørt?
- Jeg syns det er spesielt viktig at ungdom blir hørt i saker som angår dem direkte. Videregående skole er et eksempel, og det er i tillegg fylkeskommunens viktigste område. Jeg tror elevene som går der vet mye om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og det er viktig at de setter sitt preg på skolen sin. Ungdom er også blant de flinkeste til å bruke mange andre av tjenestene våre, som kollektivtrafikk, kulturarrangementer og tannhelse. Alt dette bør de bli hørt om. En ting fylkeskommunen gjør mye, men som ikke så mange er klar over, er at vi lager planer som skal være med og styre utviklingen av samfunnet. Barn og unge får sjelden være med og bestemme direkte, men er de som møter konsekvensene av den samfunnsutviklingen vi bidrar til, fortalte Simen. Derfor er det veldig viktig at de som bestemmer lytter til ungdom, og ungdom har mulighet til å si ifra og påvirke saker.

Hvorfor har vi fylkeskommune?

Arbeidsoppgavene til fylkeskommunen er for krevende for kommunene å håndtere alene og for byråkratisk og arbeidskrevende for Stortinget å ha styring over. I tillegg er det viktig med lokalt demokrati. Derfor har fylker et folkevalgt fylkesting og fylkesordfører, fylkesadministrasjon og fylkesrådmann, som har ansvar for disse oppgavene.

Fylkesmannen vs fylkeskommunen

Det kan være vanskelig å skille mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen, men de er ulike ettersom fylkeskommunen er en folkevalgt organisasjon, i motsetning til Fylkesmannen, som er en representant fra staten, som passer på at pengene fra staten blir brukt der de skal.

Viken 2020

Stortinget har vedtatt at innen 2020 skal Norge bestå av 11 fylker. Vi har 18 fylkeskommuner i Norge i dag, men det arbeides nå for å slå sammen noen fylker. Viken fylke skal bestå av de nåværende Østfold, Akerhus, og Buskerud. Det er fylkeskommunenes og deres fellesnemnd sitt ansvar å utføre sammenslåingen og gjøre det til en glatt overgang for befolkningen.

Hvordan vil en sammenslåing påvirke ungdom?
- De fleste vil nok ikke merke så stor forskjell til å begynne med. Det blir et bedre system for kollektivbilletter på tvers av de gamle fylkesgrensene, og noen nye ordninger på skolen, men ingen voldsomme forandringer. Jeg tror en sammenslåing kan bli veldig bra, men det tar tid å få til endring, og det skjer ofte gradvis. Ungdommen som har vært engasjert i fylkeskommunale råd og utvalg vil merke at det blir nye ordninger for det meste, og jeg håper vi klarer å benytte denne muligheten til å gjøre det bedre og gi ungdom større innflytelse. Da trenger vi også at ungdom gir oss beskjed om hvordan det bør være, så det satser jeg på at de gjør, forklarer Simen Nord.

Jeg var heldig å få en arbeidspraksis i Østfold fylkeskommune og er takknemlig til alle som har lært meg om hvordan vårt demokrati og regional samfunn fungerer. 
Skrevet av Vera (14), elev.