Søknader om tilskudd til idrettsanlegg: Nye vilkår og rutiner

Kulturdepartementet har endret vilkårene og rutinene for søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene. Fristene er imidlertid de samme som før.

idrettsanlegg - Klikk for stort bilde

Departementet har overført mer av saksbehandlingen til fylkeskommunene i endringen som trådte i kraft 15. juni i år. Men det er fortsatt Kulturdepartementet som fastsetter bestemmelser for ordningen, herunder anleggstyper og tilhørende vilkår, tilskuddssatser for de ulike typer anlegg, samt hvilke organisasjoner og deres underledd som er tilskuddsberettiget gjennom ordningen.

Den største endringen er at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles. Dette innebærer at anlegg med byggestart fra og med 15. juni 2019 ikke behøver idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for å søke tilskudd. Dette gis ikke tilbakevirkende kraft.

Departementet understreker at det fortsatt er et vilkår for tilskudd og godkjenning av søknader at anleggene utformes slik at de er funksjonelle for de idretter eller den aktivitet som de er ment for.

– Det er søker selv som har ansvar for å sikre at planene er tilfredsstillende for den aktiviteten som er planlagt i anlegget. Dersom anlegg bygges med vesentlige mangler knyttet til idrettsfunksjonalitet, vil dette føre til avslag på søknad og/eller inndragning av tildelte midler. Søker kan ikke lenger basere seg på at kommunene eller departementet forhåndsgodkjenner planer. Det er fylkeskommunen som gjennom sin sluttbehandling vil avgjøre hvorvidt søknaden oppfyller vilkårene eller ei, heter det i brevet fra departementet.

Lurer du på noe? Se veileder på  www.godeidrettsanlegg.no og våre egne sider om idrettsanlegg

Øvrige endringer:

  • Vilkår om kommunal garanti avvikles
  • Forhåndsgodkjenning av vedtekter avvikles
  • Særskilt vurdering av tilskudd vil som hovedregel avvikles
  • Det gjøres noen justeringer i dokumentasjonskrav for bruksrett til grunn
  • Fylkeskommunene gis rom til å selv følge opp og tilpasse saksbehandlingen av enkelte forhold i ordningen

Du kan også kontakte rådgiverne Stein Cato Røsnæs og Simen Dugstad Nordeide hos oss.