Slik blir drosjetjenesten i Viken

Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 1. januar 2020. Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

Klikk for stort bilde Jan Ivar Bøe   

Fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Samtidig med fylkessammenslåingen vil vi få flere kommunesammenslåinger og flere kommuner innlemmet i det nye fylket.