Nye Viken fylke først ut i nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

De nærmeste dagene vil tilfeldig utvalgte personer i nye Viken fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. - Vi håper så mange som mulig velger å svare, det tar bare 5 minutter. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige, sier professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Klikk for stort bilde Istock/Alex Brylow

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra denne undersøkelsen vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

- Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

- Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren. 

Har du spørsmål om undersøkelsen, kontakt en av disse:

  • Prosjektleder: professor Inger Torhild Gram
  • Prosjektkoordinator: seniorrådgiver Elin Breivik
  • Kommunikasjonsansvarlig Randi Laukli
  • Epost: helseogsykdom@ehealthresearch.no

Fakta om undersøkelsen

  • Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer. 
  • Undersøkelsen retter seg mot 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
  • Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.
  • Les mer om undersøkelsen på egen nettside