Nå kan du melde deg opp til privatisteksamen

Trenger du studiekompetanse eller ønsker å forbedre karakterer du har fra videregående skole? Da kan du melde deg opp til privatisteksamen i tiden 1. - 15. september på Privatistweb.no.

Tavle med ordet privatist - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Mange tar privatisteksamen for å forbedre karakteren i enkeltfag fra videregående skole. Andre er voksne som ønsker studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

I utgangspunktet kan alle melde seg opp til privatisteksamen i alle fag som har en eksamensordning for privatister. Er du elev i et fag kan du ikke melde deg opp som privatist i det samme faget.

Hvordan melde seg opp til eksamen

Det arrangeres privatisteksamen to ganger i året. Du må selv melde deg opp til eksamen.

Meld deg opp på Privatistweb

Oppmelding til våreksamen:

Fra og med 5. januar til og med 1. februar.

Oppmelding til høsteksamen:

Fra og med 1. september til og med 15. september.

For mer informasjon, ta kontakt med nærmeste videregående skole som tilbyr det aktuelle programområdet. 

Privatister som har behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Søknaden må leveres ved oppmelding til privatisteksamen.

Eksamen kan bli avholdt et annet sted enn ved skolen hvor oppmeldingen er levert. Det vil du få nærmere beskjed om.