– Kirkene er også kulturminner

Middelaldersang og kunnskap om middelalderkirkene i Østfold er ikke bare for middelaldrende. Derfor inviterer Fylkeskonservatoren til en serie foredrag og musikkopplevelser i hele Østfold utover høsten. Steder: Middelalderkirkene, selvfølgelig.
Klikk for stort bildeGamle Glemmen kirke og Silje Ellefsen Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune

– Målet er å ha hatt arrangementer i de fleste av fylkets unike middelalderkirker i løpet av høsten. Ti kirker er i boks, de andre jobbes det med, sier Silje Haugsten Ellefsen, ansvarlig for arrangementene.

– Hva vil dere med denne serien av foredrag og sang?

– Vi vil skape oppmerksomhet rundt de unike middelalderkirkene vi har. Dette er 800 år gamle, levende kulturminner, der bruken har endret seg gjennom tidene. Det fortjener oppmerksomhet, synes vi.

– Hva kjennetegner middelalderen – og kirkene – i Østfold?

– Dette er monumentale, romanske bygg, ofte i stein. Pavekirken ønsket mektige bygg som kunne stå seg, derfor ble det bygget på denne måten. Men det er variasjoner – alt fra store, nygotiske Eidsberg kirke, eller «Østfolddomen», til den lille, skakke og sjarmerende Gamle Glemmen kirke. Middelalderkirkene i Østfold skiller seg litt fra de andre i landet på denne måten. Sett i forhold til det lille fylket vårt, har vi mange godt bevarte middelalderkirker. Årsaken er trolig tettere kontakt med kontinentet, gitt den plasseringen Østfold har, forklarer Silje Ellefsen.

Middelalderprosjekt

Arrangementsserien markerer slutten på et årelangt arbeid med middelalderprosjektet i regi av Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune. Pilegrimsleden er skiltet, områdene er skjøttet, og kirkene er blitt behørig skiltet, de også. Da gjenstår bare å fortelle om det:

Det skjer fortløpende utover høsten, med start i Eidsberg kirke allerede 20. august. Deretter følger de andre suksessivt. I noen tilfeller ligger middelalderkirkene såpass tett (Halden har for eksempel tre), at en av dem vil bli valgt ut.

Arrangementene er i regi av fylkeskonservatoren, og er både gratis og åpne for alle. Det bys på en blanding av foredrag ved Silje Ellefsen og sang ved Sunniva Berg. Sammen skal dette gå opp i en høyere enhet.

Interessert? Her er det foreløpige «turneprogrammet»:

 • 20. august: Eidsberg kirke, kl.19.00
 • 22. august: Rygge kirke, kl. 19.00
 • 3. september: Rødenes kirke, kl. 19.00
 • 14. september: Hvaler kirke, kl. 19.00
 • 15. september, Gamle Glemmen kirke, kl. 19.00
 • 17. september: Skiptvet kirke, kl. 19.00
 • 20. september: Hobøl kirke, kl. 19.00
 • 21. september: Råde kirke, kl. 14.00
 • 8. oktober: Ingedal kirke, kl. 19.00
 • 15. oktober: Rokke kirke, kl. 19.00
 • 19. oktober: Våler kirke, kl 14.00

 

Les mer om middelalderkirkene i Østfold