Publisert 04.12.2019
Flyfoto av St. Olav vgs

Østfold fylkeskommune inviterer naboer og andre berørte til orienteringsmøte torsdag 12. desember, kl 17.00 - 18.00 i aulaen på St. Olav videregående skole.

  

Publisert 03.12.2019

Det første felles kunnskapsgrunnlaget om Viken fylke er klart. Det skal fungere som et verktøy for samfunnsplanlegging i hele det nye fylket.
  

Publisert 02.12.2019

Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 1. januar 2020. Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

  

Publisert 29.11.2019

Det er godt samarbeid som har gitt mange suksesshistorier til Østfold-samfunnet.

  

Publisert 29.11.2019

-  Jeg har så mye å takke Østfold for, ikke bare denne prisen, sa en tydelig rørt Ingrid Bjørnov, da hun i dag fikk overrakt Østfoldprisen.

    

Publisert 28.11.2019

Elevene på Kalnes videregående skole har nå fått tildelt en splitter ny gravemaskin fra Maskinentreprenørenes Forening i Østfold og Østfold fylkeskommune.  

Publisert 25.11.2019

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområde. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.

  

 

Publisert 21.11.2019

Hovedprosjektleder for Viken-prosjektet, Harald K. Horne, la torsdag 21. november fram forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 for Viken fylkeskommune.  

 

Publisert 21.11.2019

Viken fylkeskommune får 40 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til et stort folkehelseprosjekt som nå rulles ut i skolene. – En gavepakke som vil komme barn og ungdom til gode, sier nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna.

     

Publisert 18.11.2019
Buss og biler over Fredrikstadbrua

Etter at gratistilbudet ble lansert har passasjertallet på hovedlinjene økt med over 30 prosent. – Vi har hørt om bilister som parkerer langs holdeplassene for å reise med bussen, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.