Publisert 15.08.2019
Elever foran skolebygg på Mysen

Fredag 22. mai 2020 er opprinnelig satt opp som fridag for elevene, men har nå blitt eksamensdag for sentralt gitt skriftlig eksamen. Dagen gjøres derfor om til en vanlig skoledag. Skolestart etter juleferien forskyves til mandag 6. januar 2020.

Publisert 21.07.2019
Elever foran rød skolebuss

Alle elever i videregående skole, både gamle og nye, må selv søke om gratis skoleskyss via MinSkyss
Husk å søke så snart du har fått beskjed om hvilken skole du skal gå på.

Publisert 13.08.2019

Middelaldersang og kunnskap om middelalderkirkene i Østfold er ikke bare for middelaldrende. Derfor inviterer Fylkeskonservatoren til en serie foredrag og musikkopplevelser i hele Østfold utover høsten. Steder: Middelalderkirkene, selvfølgelig.

Publisert 12.08.2019

Fylkestingets vedtak om eierskapet i Østfold Energi sendes til Kommunal – og moderniseringsdepartementet for en lovlighetskontroll.

Publisert 12.08.2019
Elever jubler foran skolen

Mandag 19. august er det skolestart for de videregående skolene og Skjeberg folkehøyskole. Fagskolen i Østfold fra 16. august til 26. august. Her finner du tidspunkt og sted.

Publisert 09.08.2019
Lærer underviser i klasserom

Suppleringsinntaket viser at alle kvalifiserte søkere har fått tildelt skoleplass ved videregående skoler i Østfold. 89 prosent av disse har fått sitt førsteønske, 7 prosent andreønske og 4 prosent tredjeønske oppfylt.

Publisert 06.08.2019

Bruk stemmeretten til å påvirke hvilke politikere som skal ta beslutninger på disse områdene og mye mer i ditt nye fylke. Frem til valget kan du se 5 animasjoner koblet til områder fylkeskommunen har ansvar for.

Publisert 05.08.2019

Nå skal det bygges fire helt nye idrettshaller i fylket. Et spesielt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen er grunnen til at prosjektene kan realiseres.  Fylkespolitiker Andreas Lervik mener Østfold-modellen kan inspirere nasjonalt.

 

Publisert 26.07.2019
idrettsanlegg

Kulturdepartementet har endret vilkårene og rutinene for søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene. Fristene er imidlertid de samme som før.

Publisert 22.07.2019

INSPIRIA og Østfold Energi har sammen utviklet et virtuelt bedriftsbesøk som skal inn i undervisningen til elever i Østfold fra høsten av. I filmen, som må ses med VR-briller, får elevene bli med Østfold Energi på jobb. – En spennende måte å undervise på, sier elever ved Grålum ungdomsskole. Brillene er det Østfold fylkeskommune som har spandert.