Bruk av metallsøker

Bruker du metallsøker på fritiden? Vi ønsker et godt samarbeid med detektorister slik at vi sammen får økt kunnskap om Østfoldhistorien. Bruk av metallsøker redder uerstattelige gjenstander fra å bli ødelagt, men alle som søker plikter å sette seg inn i regelverk og retningslinjer.

Metallsøking i dyrka mark. - Klikk for stort bildeMetallsøking i dyrka mark. Tryggve Csisar

 

Det første du bør gjøre er å sette deg inn i lovverket og retningslinjer

Du bør kjenne til kulturminneloven og ulike retningslinjer for bruk av metallsøker. Vi anbefaler at du leser Kulturhistorisk museums mønsterpraksis for detektorister som gir en god veiledning for deg som bruker metallsøker:

Østfold fylkeskommunes retningslinjer for metallsøking skal revideres etter at Riksantikvaren har publisert sine i løpet av 2017. Vi anbefaler likevel at du leser det som står her før du bruker metallsøker i Østfold.

Les retningslinjene (PDF, 2 MB) som gjelder inntil videre

Se Riksantikvarens retningslinjer for metallsøk

Se hvor det er registrert automatisk fredede kulturminner

Det er ulovlig å grave i et fredet kulturminne. Bruk Riksantikvarens kulturminnedatabase eller andre kartløsninger for å se hvor det er registrert arkeologiske funn.

Siden noen kulturminner er unøyaktig kartfestet, bør du holde god avstand til de fredede områdene.

Kontakt grunneier før du starter å søke

Du må ha tillatelse fra grunneier for å søke etter metallgjenstander på en eiendom. Både metallsøkermiljøet og vi som jobber med kulturminner er tjent med at grunneier vet hva som foregår på eiendommen. Husk at en eventuell finnerlønn til de som leverer inn arkeologiske funn normalt deles likt mellom finner og grunneier.

Vi fraråder sterkt metallsøking alle andre steder enn i dyrket mark, slik som i skog og utmark.

Årsaken er at i slike uberørte områder er undergrunnen oftest uforstyrret, og det er fort gjort å grave seg ned i og ødelegge viktige arkeologiske funn som ikke er flyttet på siden de kom i jorden.

Ved metallsøking i dyrket mark er det svært viktig at du unngår å grave under pløyedybde. Dersom du er usikker på hvor tykt matjordlaget er, bør du ikke grave dypere enn 20 cm.

Alle gjenstander eldre enn 1537, mynter eldre enn 1650 er statens eiendom og må leveres Fylkeskonservatoren. Det er ulovlig å selge gamle gjenstander som tilhører staten.


Hva gjør jeg når jeg har funnet en gammel gjenstand?

Når du har gravd fram et arkeologisk funn, må du ikke søke videre i samme område uten at vi har gitt tillatelse til dette.

Klikk for stort bildeFunn fra vikingtid - lenke av gull med glassperle. Tryggve Csisar

 • Du må skal snarest og innen tre dager gi beskjed til Fylkeskonservatoren om at du har gjort et funn. Det er svært viktig at du stopper videre søk dersom du har mistanke om at du har kommet over en grav, et skattefunn, eller flere gjenstander som ligger samlet. I slike tilfeller må vi kontaktes umiddelbart
   
 • Alle gjenstander må behandles med forsiktighet. Husk at gamle gjenstander er skjøre og lett kan gå i stykker. Unngå derfor å vaske eller rense det du har funnet
 • Hvert funn skal måles inn med GPS. Bruk koordinatsystem WGS 84, UTM 32. Hvis du ikke har GPS, noter ned nøyaktig hvor du har gjort funnet
   
 • Bruk egnede poser til funn og merk posen godt
   
 • Poser med metallfunn skal oppbevares tørt, mørkt og kjølig, helst i kjøleskap.
   
 • Fyll ut funnskjema som skal leveres sammen med gjenstanden. Skjemaet i pdf kan du laste ned fra Riksantikvarens nettsider.

Moderne skrot eller gammelt gull? Metallsøkerfunn fra dyrka mark. - Klikk for stort bildeModerne skrot eller gammelt gull? Metallsøkerfunn fra dyrka mark. Tryggve Csisar Lurer du på noe? Kontakt oss! Se kontaktinformasjon øverst til høyre på iden, eller ring oss via Østfold fylkeskommunes sentralbord på tlf. 69 11 70 00

Noen gode råd til slutt

 • Vi anbefaler at du er medlem i en metallsøkerforening. Mange detektorister har stor kunnskap om både regelverk og gamle metallgjenstander. Utnytt dette, og del din kunnskap med andre! Fylkeskonservatoren samarbeider også med søkerklubbene i forbindelse med arkeologiske registreringer, forskningsprosjekter og sosiale søk.
   
 • Opptre alltid høflig overfor grunneiere og folk du møter. De funnene du gjør og det du kan formidle er et viktig bidrag til å øke interessen og respekten for vår felles historie.
   
 • Bidra til å holde din hobby ren. Ulovlig metallsøking er ingen tjent med. Ta kontakt med oss om og du kjenner til ulovlig metallsøking. Riktig bruk av metallsøker kan redde viktige historiske gjenstander fra ødeleggelse. Samtidig kan uvettig bruk, hemmelighold av innleveringspliktige funn og salg av gjenstander på internett bidra til at viktig kunnskap om vår felles historie går tapt.

Oval platespenne fra merovingertid 550-800 e.Kr. - Klikk for stort bildeOval platespenne fra merovingertid 550-800 e.Kr. Tryggve Csisar

Kontakt

Tryggve Csisar
E-post
Telefon 69 11 75 40
Mobil 992 40 621
Sigrid Mannsåker Gundersen
E-post
Telefon 69 11 75 81
Mobil 481 16 590