Kongegården

Kongegården har alltid vært – og er – en meget sentral bygning i bybildet i Halden. Den har en flott arkitektur i empirestil. Planen er videre å sette i stand bygningen både utvendig og innvendig. Hele første etasje av bygningen er tenkt tilbakeført til fordums prakt på dokumentert grunnlag.

Kongegården er en sentral bygning i Halden - Klikk for stort bildeKongegården er en sentral bygning i Halden Fredrik Norland Kongegården ble bygget av Mads Wiel som er grunnleggeren av Fredrikshald Bomuldsspinderi. Den stod ferdig i 1820. Bygningen het opprinnelig Wielgården etter sin første eier. Flere av de svenske unionskongene overnattet her i løpet av 1800-tallet, og dermed fikk bygningen etter hvert navnet Kongegården.

Bygningen ble fredet i 1923.

I løpet av 1900-tallet skiftet den eiere og bruk flere ganger. Utvendig har den beholdt sitt opprinnelige preg, og innvendig er det fortsatt opprinnelig veggdekor og andre detaljer bevart enkelte steder.

De siste årene har det blitt observert flere alarmerende sprekkdannelser i fasadene. Nåværende eier har gjort flere forsøk på å sette i stand, men det har bare sprukket opp igjen. I 2011 ble det derfor på Fylkeskonservatorens initiativ satt i gang et prosjekt med å utrede hva som er i ferd med å skje med bygningen.

Det ble satt i gang setningsmålinger, grunnvannsmålinger, prøvegraving for å finne mulige trefundamenter, og laserskanning av fasadene.

Det ble konkludert med at sprekkdannelsene skyldes setninger i bygningen. Det vil si at den er i ferd med å synke noe mot elva Tista, men også noe inn mot Wiels Plass. Det er flere årsaker til dette, blant annet forråtnelse av trefundamenter og utvasking av grunnen under bygningen. 

For å stoppe denne utviklingen, ble det bestemt at det må etableres nye fundamenter under bygningen. De nye fundamentene er såkalte jetpeler som er lange betongsøyler. Disse etableres med tett mellomrom under grunnmuren og går flere meter ned i grunnen.

Riksantikvaren har bevilget 18 millioner kroner til dette refundamenteringsprosjektet som etter planen skal bli ferdig i løpet av 2017. Det gjennomføres kontinuerlig setningsmålinger underveis i dette prosjektet for å sjekke at bygningen står i ro. Slike målinger skal også gjennomføres i tiden etterpå.

Kontakt

Magne Roar Murtnes
E-post
Telefon 69 11 75 39
Mobil 452 38 835